Атракции

ФОЛКЛОРЕН СЪБОР "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" ТРЯВНА

Мотото: “Аз сега покачвам звънче, което след време ще стане камбана”

    

 
Традиционният фолклорен събор се организира от НЧ “Капитан дядо Никола - 1927” град Трявна кв. Божковци и хотелски комплекс “Балювата къща” - град Трявна.
Събора се провежда с подкрепата на Община Трявна, Областна администрация Габрово, Министерството културата и Министверство на финансите.
Целите на Събора са инструментални групи и състави, танцови формации, вокални групи и групи за автентичен фолклор, да покажат най-добрите постижения в областта на българския фолклор и неговите разнообразни проявления – песни, танци, инструментални изпълнения, представени от различните формации към читалищата в България.
Събитието дава възможност на участниците да съчетаят творческите си изяви с кратък отдих и културен туризъм. Като допълнителна и съпътстваща цел организаторите са си поставили да представят на гостите си и част от българското културно наследство. Те имат възможност да се включат в туристическа обиколка на региона, да се запознаят с типичните за региона занаяти, да опознаят природните красоти и забележителности на Тревненския регион, за да отнесат в сърцата си частица от България.

 

 ФОЛКЛОРЕН СЪБОР "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"

 

Фолклорен Събор “Капитан дядо Никола” се провежда всяка година в град Трявна, кв. Божковци. По време на Събора се събират творци на народното творчество от цяла България, които в рамките на три дни представят традиционни форми на изява на различните изкуства, като музика, танци, представяне на обичаи и други.
Съборът е съвместна инициатива на читалище “Капитан дядо Никола” и хотелски комплекс “БАЛЮВАТА КЪЩА”. През последните години Съборът се наложи като най-мащабното мероприятие за народно творчество в Област Габрово.
Съборът се провежда с подкрепата на Община Трявна и Областна администрация Габрово.
Във форума вземат участие инструментални групи и състави, танцови формации, вокални групи, групи за автентичен фолклор и индивидуални изпълнители. За участие са поканени солисти и състави от десетки български читалища.
За официалната церемония са поканени изявени български изкуствоведи, фолклористи, етнографи, артисти и танцьори, политици и общественици.


РЕГЛАМЕНТ НА СЪБОРА
1. Участници:
- фолклорни ансамбли;
- групи и хорове за народни песни;
- групи за народна музика;
- групи за автентичен фолклор;
- индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти;
- занимаващи се с изобразително изкуство на фолклорна тематика;
- представяне на народни обичаи.
2. Съборът няма конкурсен характер.
3. Програма на участниците:
концертни програми с продължителност както следва:
- за колективни участници – 14 минути,
- за индивидуални участници – 7 минути,
- за самостоятелни и колективни участия в изложби – без ограничения;
4. Всички участници (при заявено желание) ще могат да осъществят и съпътствуващи културни мероприятия.
5. Групите и индивидуалните участници трябва да потвърдят участието си до 05 август 2011 година със заявка – бланка, предоставена от организаторите по поща, факс или електронна поща.
6. Състава на групите може да бъде както следва:
а/ фолклорни ансамбли – до 50 човека,
б/ танцови състави и народни хорове – до 40 човека